Flevoland op grootste toeristische vakbeurs ter wereld
Deelname aan de Internationale Tourismus-Börse Berlin is erg goed geweest voor Flevoland. De beurs is een vooraanstaand ontmoetingspunt en informatiemarkt voor de internationale reisindustrie. En dé plek voor toeristisch Flevoland om relaties te ontmoeten, nieuwe contacten op te doen en business te genereren.
Onze wethouder Ed Rentenaar heeft tijdens de beurs door diverse gesprekken nieuwe ideeën opgedaan over hoe we Lelystad nog beter op de kaart kunnen zetten als toeristische trekpleister binnen de regio Flevoland en binnen de Metropool Regio Amsterdam.

Voorbereidingsbesluit voor gebied rond Centraal Veterinair Instituut
Op 15 maart 2016 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied in een cirkel van drie kilometer rond het Centraal Veterinair Instituut (CVI) aan de Houtribweg te Lelystad. Voor dit gebied wordt een bestemmingsplan (partiële ofwel gedeeltelijke herziening) voorbereid voor aanvullende beschermingsmaatregelen in verband met de (onderzoek)activiteiten van het CVI.
Het voorbereidingsbesluit voorkomt dat er ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden rondom het CVI, voordat de nieuwe bestemmingsplanregeling in gaat.

TSN is op woensdag 16 maart failliet verklaard
De dienstverlening van TSN loopt vanaf deze datum nog zes weken door. Dat betekent dat ook Lelystadse klanten in die periode hun vertrouwde huishoudelijke hulp behouden.
Continuïteit en klanten naar bestaande leveranciers
In de tussentijd wordt de overgang naar de andere leveranciers van huishoudelijke ondersteuning in Lelystad geregeld.De klanten en medewerkers van TSN worden door middel van een brief op de hoogte gebracht. Lelystad heeft ervoor gekozen om de klanten van TSN op gelijke wijze te verdelen over de negen gecontracteerde leveranciers van huishoudelijke ondersteuning. De partijen zullen zich ook inspannen om het personeel van TSN in dienst te nemen. Hierdoor wordt het in veel gevallen mogelijk voor klanten om hun vertrouwde huishoudelijke hulp te behouden.