Reactie op de bestuurlijke boodschap In de huidige bestuurlijke boodschap weliswaar een optimistische toon maar toch ook wordt er regelmatig gesproken over “…zorgen… en zorgelijke ontwikkelingen”. Vanuit deze perspectieven gaan wij als InwonersPartij met u tot september en met de nieuwe burgemeester daarna daadkrachtig de verdere toekomst van Lelystad als kwaliteitsstad inzetten. ‘Buffelen naar Balans’, zullen wij het maar noemen. Een aantal zaken – in willekeurige volgorde – voor de komende tijd uitgelicht. Meer uitgebreid worden deze zoals al aangegeven…