v.l.n.r.: Lid Wouter van Rheenen, Secretaris Anneke Duijfs, Voorzitter Maikel van der Hulst, Penningmeester Jan de Vries, Lid Bart Visscher

Het bestuur van de InwonersPartij werd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 16 januari weer aangevuld met twee nieuwe leden. Jan de Vries neemt het penningmeesterschap op zich en Maikel van der Hulst werd tot nieuwe voorzitter gekozen. Hiermee komt het ad interim voorzitterschap van Bart Visscher te vervallen. De vergadering bedankte Bart Visscher voor de tijd dat hij het tijdelijke voorzitterschap op zich nam en wenste de nieuwe voorzitter veel succes bij de InwonersPartij.

Fractievoorzitter InwonersPartij
Luc Baaten