Op zaterdag 4 juli zijn drie nieuwe wethouders benoemd. Dit vond plaats onder sobere omstandigheden in verband met het recente overlijden van wethouder John van den Heuvel. De fractie van de InwonersPartij wenst Madelon van Noort (Mooi Lelystad / Forum voor de Ouderen), Jack Schoone (Leefbaar Lelystad) en Luc Baaten (InwonersPartij) veel succes bij de uitvoering van hun nieuwe job.

Met de benoeming van Luc Baaten komt de raadszetel weer ter beschikking van de fractie van de InwonersPartij. Deze vrijgekomen raadszetel wordt ingenomen door Simon van Erk. Wij wensen hem veel succes met het raadswerk. 

Het fractievoorzitterschap van de InwonersPartij wordt door deze ‘wissel’ overgenomen door Fred Wilcke.

Dinsdag 7 juli zal er in besloten kring nog een herdenkingsdienst zijn naar aanleiding van het overlijden van John van den Heuvel.

Na een hectische tijd, waarbij door de Corona-maatregelen wekelijks digitaal vergaderd moest worden, is het aansluitende reces een welkome onderbreking. De fractie van de InwonersPartij blijft ook tijdens het reces voor u bereikbaar via de mail of telefoon. Wij wensen degenen die binnenkort van hun vakantie gaan genieten een fijne tijd toe en kom vooral weer veilig en gezond thuis.

Fred Wilcke

Fractie InwonersPartij