De provincie heeft de gemeente Lelystad ‘genegeerd’ omdat men aan Lelystad geen toestemming hoefde te vragen als het gaat om het dumpen van Amsterdams bedrijfsafval op de Zeeasterweg. Maar dit door mismanagement ontstane Amsterdams ‘afvalmonster’ gaan wij als stad toch zeker niet -via HVC- tot ons probleem maken.

Wij als InwonersPartij gaan ervan uit dat wij op geen enkele wijze betrokken worden bij de financiële en organisatorische problemen/chaos van AEB. Als aandeelhouder van HVC zouden wij rechtstreeks risico-dragend (kunnen) worden. Buiten dit dumpen van Amsterdams bedrijfsafval onder de noemer ‘calamiteit’ willen wij niet ook nog onnodig extra financieel risico lopen.

Binnenkort wordt door de raad over AEB en de vuilstort gesproken. Wij zullen daar op duidelijke wijze aan het college ons standpunt kenbaar maken.

Fractievoorzitter InwonersPartij
Luc Baaten