Kandidaten

Naam: Luc Baaten, lijsttrekker
Ik woon in Lelystad vanaf: 1979
(Maatschappelijke) achtergrond: Officier bij de Koninklijke Landmacht, docent ROC Flevoland.
Ik ben raadslid: Sinds 2006. Fractievoorzitter en lijsttrekker.
Ik wil mij vooral richten op/inzetten:

“Voor het Lelystad van morgen!”.

Ik wil mij vooral richten op een sterk economisch Lelystad. Samen, in vertrouwen en maatwerk zijn voor mij kernwaarden. Samen met u wil ik werken aan een leefbare stad, “het Lelystad van morgen!” Een stad voor jong en oud waar iedereen zich thuis voelt en een toekomst heeft.


Naam: ing. Simon van Erk
Ik woon in Lelystad vanaf: 1978
(Maatschappelijke) achtergrond: Civiele techniek, stedenbouw, management, docent MTO Amsterdam, (locale) politiek.
Ik ben raadslid vanaf: 1998. Periode 2010 – 2014 plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.
Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:

“Ontwikkelen van een “bruisend stadshart”.

Ons stadshart heeft nog te veel leegstaande winkelruimte. Een deel van die oudere leegstaande winkels moet worden gesloopt of omgebouwd naar woningen. Het stadshart moet gezelliger en aantrekkelijker worden en ook leuk voor kinderen. Dat kan door betere verlichting, meer groen, zo laag mogelijke parkeertarieven en goede stallingsmogelijkheden op straat voor fietsers. De werkgelegenheid moet groeien, vooral voor onze jongeren. Versterking van het toerisme heeft mijn bijzondere belangstelling. Ik vind veiligheid op straat en veiligheid van de woonomgeving heel belangrijk.


Naam:  Fred Wilcke
Ik woon in Lelystad vanaf: 1986
(Maatschappelijke) achtergrond: 40 jaar werkzaam bij Defensie. Schietinstructeur Dorhout Mees. Voorzitter wijkraad Boswijk en Belangen Comité Kamp.
Ik ben raadslid vanaf: 2014
Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor een:

“Veilige en Leefbare woonomgeving”.

Als voorzitter van Wijkraad Boswijk en het Belangen Comité Kamp constateer ik met regelmaat dat er in de wijken behoefte is aan sociaal maatschappelijke ondersteuning. Daarom pleit ik ervoor om, daar waar het gaat om een Veilige en Leefbare woonomgeving, men de bewoners moet laten meedenken, meepraten en waar mogelijk meebeslissen. Daarnaast meer ruimte bieden aan initiatieven in de wijken die het woongenot verhogen. Het door mij opgerichte “Collectief Vervanging Gasleidingen Kamp” heeft laten zien dat samenwerking loont.


Foto Bart Visscher

Naam:  Bart Visscher
Ik woon in Lelystad vanaf: 1977
(Maatschappelijke) achtergrond: Zelfstandig ondernemer na een periode als officier bij de Koninklijke Luchtmacht en diverse andere functies.
Ik ben raadslid vanaf: 2010
Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:

“Versterken recreatie, toerisme en vrije tijd”.

In de afgelopen 50 jaar heeft Lelystad grote stappen gemaakt. Voor de stap naar de toekomst moeten we ons richten op groei met kwaliteit. Kwaliteit in nieuwbouw en kwaliteit voor onze inwoners, die al fijn wonen. We willen de mogelijkheden te kunnen recreëren binnen de stad versterken. Zoals ik mij inzette voor onze veteranen, een kinderspeelbad en de LichtjesParade, wil ik mij ook inzetten voor meer uitgaansmogelijkheden en het aantrekkelijke maken van onze stad voor initiatieven in de toeristische sector.


Naam:  Jeantiënne van der Hoek BCom
Ik woon in Lelystad vanaf: 1999
(Maatschappelijke) achtergrond: Na studie aan de HES vervulde ik diverse commerciële- en managementfuncties in de zakelijke dienstverlening.
Ik ben raadslid vanaf: 2010.
Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:

“Niet bouwen in de Baai van Van Eesteren”.

Ik wil mij inzetten voor alle Lelystedelingen. Het is belangrijk om goed te luisteren naar de inwoners. Inwoners moeten kunnen meedenken en meebeslissen. We moeten zorgen voor goede en betaalbare zorg voor iedereen. Ik hecht veel waarde aan de kernkwaliteiten van Lelystad rust, ruimte, groen en water. Het is onze opgave om Lelystad nog verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en toeristische stad aan het water. Een economisch sterke stad waar het prettig wonen en werken is voor iedereen.


Naam: Ank van Rijnsoever
Ik woon in Lelystad sinds: 2003
(Maatschappelijke) Achtergrond: Ervaring in makelaardij, verzekeringsbranche, vakbond, aantal jaren zelfstandig als journalist/tekstschrijver, waarna hoofdredacteurschap van diverse retail-vakbladen.
Ik ben raadslid vanaf: 2006 bij de InwonersPartij; van 2014 – 2018 fractievoorzitter OPAPlus; vanaf 2018 fractielid InwonersPartij.
Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:

“Ouderen meer zorg op maat”.

Het aantal oudere inwoners groeit, wat betekent dat hun belangen op een andere en betere manier gediend moeten worden dan tot nu toe gebruikelijk was. Die belangen lopen van aangepaste huisvesting, via allerlei speciale voorzieningen voor ouderen, tot aan de laatste levensfase toe, inclusief vooral ook de zorg daarom heen. Het is mijn bedoeling de ouderen daar zelf zoveel mogelijk bij te betrekken. Zij hebben recht van spreken! Daarnaast wil ik me sterk maken voor uitbreiding van het dierenwelzijnsbeleid.


Naam: Frans Anemaet MSc
Ik woon (met enkele onderbrekingen) in Lelystad vanaf: 1980.
(Maatschappelijke) achtergrond: Als militair wereldwijd ingezet. Nu als inwoner betrokken bij ontwikkeling leefomgeving op gebied Energie Transitie.
Ik ben: een nieuw kandidaat raadslid.
Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:

“Energietransitie woningen”.

De Raad van Lelystad kan niet voorkomen dat door stijgende energiebelastingen de kosten voor een basisbehoefte als gas/elektra sterk zullen gaan stijgen. De Raad van Lelystad kan wel burgerinitiatieven aanjagen die binnen het Energie subsidie regime (betaald uit de stijgende energiebelasting) kunnen leiden tot directe voordelen voor de Lelystedeling. Een van de eerste
onderwerpen is de aanpak voor het energiezuiniger maken van (nieuwbouw) woningen. Dat betreft niet alleen fysieke maatregelen maar ook lokale deregulering om innovatieve oplossingen eenvoudiger te implementeren.


Foto Simone Baaten

Simone Baaten | Webmaster

Naam:  drs. Simone Baaten
Ik woon in Lelystad vanaf: 1989
(Maatschappelijke) achtergrond: HBO Commercieel Econoom BSc; Master managementwetenschappen. Online Marketeer en Digital Manager. Webmaster van de InwonersPartij.
Ik ben: een nieuw kandidaat raadslid
Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:

“School is een veilige plek voor kinderen”.

Ik wil mij inspannen voor alle inwoners met speciale aandacht voor de jongeren. Jongeren verdienen een goede (onderwijs) start, moeten de school als een “veilige” plek ervaren en vooruitzicht hebben op werk en een fijne leefomgeving.
Mijn aandachtspunten zijn o.a. :

  • School een veilige start voor kinderen
  • Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien
  • Goed onderwijs en werkgelegenheid (werkgevers stimuleren jongeren aan te nemen)

Naam: Wouter van Rheenen
Ik woon in Lelystad vanaf: 2017
(Maatschappelijke) achtergrond: Vrijwilliger organisatie & uitvoering Buurtcentrum. Voorzitter buurtcomité Utrecht ‘’Schepenbuurt advies‘’. Opleiding: Leisure & hospitality executive.
Ik ben: een nieuw kandidaat raadslid.
Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:

“Aanpakken hinder kamerverhuur”.

Wanneer ik denk aan Lelystad dan zie ik een plek waar het fijn is om te wonen. Een plek waar je zowel kunt beleven als tot rust komen. Leefbaarheid is erg belangrijk wanneer het gaat over ons welzijn. Dat is waar ik mij voor wil inzetten. Uw thuis. Een huisbaas heeft veel invloed op die leefbaarheid en verdient in de komende periode meer aandacht. Voorlichting waar kan, maar consequenties waar nodig. Een duidelijk signaal, in een groeiende stad.


Foto Anneke Duyfs

Naam: Anneke C. Duijfs
Ik woon in Lelystad vanaf: 2014
(Maatschappelijke) achtergrond: Dienstverlening en Veiligheid, Huismeester Centrada, aanspreekpunt bewoners, hulp en ondersteuning, ondernemende Spin in Web.
Ik ben bestuurslid: vanaf november 2016.
Ik ben: een nieuw kandidaat raadslid.
Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:

“Zorg en ondersteuning op maat”.

De zorg dichter bij de mensen brengen, de WMO/PGB is er voor de bevolking. Duidelijke/overzichtelijke procedures, rekening houdend met niveau en mogelijke beperking en hier goede begeleiding bij bieden. Beslissingen onderbouwd en controleerbaar. Goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Mantelzorgers ondersteunen en een respijtlogeerhuis om even vrijaf te kunnen nemen. Ondersteuning en opleiding voor vrijwilligers bieden. Goed functionerende wijkteams opleiden en blijvend begeleiden.


Naam: Roel Velstra
Ik woon in Lelystad vanaf: 1982
(Maatschappelijke) achtergrond: Docent Lichamelijke Opvoeding op een Sport en Bewegen opleiding. Zelfstandig ondernemer.
Ik ben: een nieuw kandidaat raadslid.
Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:

“Sport voor iedereen toegankelijk”.

De zorgkosten reizen de pan uit! Zitten is gevaarlijker dan roken. Onze jeugd wordt te zwaar en omdat we ouder worden, willen we ook langer fit en vitaal leven. Daarom zal ik me binnen de gemeente sterk maken om sport voor iedereen toegankelijk(er) te maken. Mensen met een kleiner budget moeten ook gezonder kunnen leven en kunnen werken aan een fit lichaam. Voor mensen met een druk bestaan moet het makkelijker worden om toch meer actief bezig te kunnen zijn.


Naam: ing. Maikel van der Hulst BBA
Ik woon in Lelystad vanaf: 1979
(Maatschappelijke) achtergrond: Bouwkunde, Integrale veiligheidskunde/veiligheidsmanagement dienen voor mij als basis voor mijn werkzaamheden bij Brandweer Flevoland.
Ik ben: een nieuw kandidaat raadslid.
Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:

“Waarborgen kernkwaliteiten rust, ruimte, groen en water”.

Al mijn hele leven woon ik in Lelystad. In deze stad ben ik opgegroeid. Ik voel mij thuis in Lelystad. Ik sta daarom ook voor de kernkwaliteiten ten aanzien van de rust die ik kan vinden in en om Lelystad. De ruimtelijke opzet waarvan je kan genieten met hierbij het groen en het water. Daarnaast sta ik ook voor een veilige stad waar men zich niet alleen fysiek veilig voelt, maar ook sociaal en dit op allerlei gebieden.


Naam: ing. Ed(win) Rentenaar BBA
Ik woon in Lelystad vanaf: 1979
(Maatschappelijke) achtergrond: HTS weg en waterbouw, HBO bedrijfskunde, WO bedrijfskunde, aannemerij, ingenieursbureau, gemeente, zelfstandig adviesbureau.
Ik ben wethouder vanaf: 2014
Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:

“Ontwikkelen vliegveld en Flevokust”

Een betrouwbare overheid en een daadkrachtig bestuur. Een efficiënte overheid: regisseren waar het moet en faciliteren waar het kan. Investeren in onderwijs, innovatie en kennis samen met het bedrijfsleven. Gezond financieel beleid met sluitende meerjarenbegroting. Economisch sterke stad door werkgelegenheid, infrastructuur, sociale samenhang. Ontwikkelen vliegveld en Flevokust als economische motor. Ontwikkelen toerisme en recreatie als extra economische motor.

Categorieën
Meest recente berichten

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten