Over ons

Ontstaan van de InwonersPartij
InwonersPartij Lelystad is op 8 augustus 2001 opgericht. Aanleiding was de groeiende ontevredenheid onder de Lelystadse bevolking over het lokale politieke beleid. Inwoners voelden zich door de lokale politiek niet serieus genomen en dé manier om daar verandering in te brengen was om directe inspraak te krijgen in de gemeenteraad als volksvertegenwoordigers. Op 6 maart 2002 is de InwonersPartij met twee zetels gekozen in de gemeenteraad van Lelystad. Vier jaar later, op 7 maart 2006, behaalde de InwonersPartij vier zetels en is daarmee de derde grootste partij in de gemeenteraad. Op 3 maart 2010 was het, met vijf zetels, opnieuw winst voor de InwonersPartij. Dit aantal van vijf zetels werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 gecontinueerd. Vanaf 20 april 2010 neemt de InwonersPartij deel aan het college van burgemeester en wethouders.


Wie is de InwonersPartij?

InwonersPartij Lelystad bestaat uit een enthousiaste groep mensen die hart voor hun stad hebben. Leden met van origine diverse politieke kleur die zich nu helemaal thuis voelen bij de InwonersPartij. Onze raadsleden worden ondersteund door fractieassistenten, het bestuur, de webmaster en tal van sympathisanten.

Wat kenmerkt de InwonersPartij?
InwonersPartij Lelystad neemt haar taak als volksvertegenwoordiger serieus. Ons belang is het inwonersbelang. InwonersPartij Lelystad is wars van achterkamertjespolitiek, wij hechten waarde aan openbaarheid van bestuur. InwonersPartij Lelystad heeft open oog en oor voor geluiden uit onze samenleving. Wij laten ons graag uitnodigen op bijeenkomsten van belangengroeperingen. Binnen de InwonersPartij is er ruimte voor een eigen mening en op basis van feiten en argumenten wordt het partijstandpunt bepaald. Deze visie wordt vervolgens met verve uitgedragen, zowel in de gemeenteraad als daarbuiten. InwonersPartij Lelystad gaat in de gemeenteraad het debat aan en spreekt daarbij duidelijke inwonerstaal. Hierom winnen we steeds meer het vertrouwen en de steun van inwoners.

Volksvertegenwoordiging
De taken van de gemeenteraad zijn volksvertegenwoordiging, kaderstellend en controle van de beleidsuitvoering. Een raadslid is bovenal volksvertegenwoordiger. Contacten met de inwoners van Lelystad zijn voor de gemeenteraad belangrijk om zijn kaderstellende en controlerende rol goed uit te kunnen voeren. InwonersPartij Lelystad neemt haar taak als volksvertegenwoordiger serieus.

Uw mening telt
InwonersPartij Lelystad heeft een open oog en oor voor geluiden uit de Lelystadse samenleving. Als het gaat over uw eigen stad, wijk of straat heeft iedereen wel een mening. Bijvoorbeeld over de gezondheidzorg, geluidswallen, verkeersveiligheid, uitgaansvoorzieningen, betaalbare woningbouw, ontwikkeling van de kuststrook en het stadshart (Wisselplein) en wat al niet meer. U kunt rechtstreeks contact opnemen met één van onze fractieleden.